Green Economy
Célzott vállalkozásfejlesztési szolgáltatások biztosítása mikro- , kis- és középvállalkozások számára

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: GINOP PLUSZ-1.1.1-22-2022-00001, Célzott vállalkozásfejlesztési szolgáltatások biztosítása mikro- , kis- és középvállalkozások számára

A projekt azonosító száma: GINOP PLUSZ-1.1.1-22-2022-00001

A  projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2027. december 31.

A szerződött támogatás összege: 8 mrd Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: 
A magyar kis- és középvállalkozások bizonyos csoportjainak gazdasági, szemléletbeli lemaradása (pl. hátrányos helyzetű régiókban, szabad vállalkozási zónákban működő kkv-k), illetve a támogatások hiánya gátolja ezen vállalkozások fejlődését, ezért támogatásuk indokolt, fejlesztésük szükséges. A projekt keretében megvalósuló tevékenységek a kkv-k támogatásán keresztül hozzájárulnak a kkv-k általános helyzetének javításához, árbevételének növekedéséhez; a foglalkoztatotti létszám növekedéséhez; a bruttó hozzáadott érték növeléséhez.

A projekt elsődleges céljaiként az alábbiakat tűztük ki:

 • Vállalkozásfejlesztési szolgáltatások nyújtása a kkv-k számára partnerségben, személyre szabott módon.
 • Olyan informatikai és ügyfélszolgálati szolgáltatások biztosítása a kkv-k számára, melyek igénybevétele segíti a vállalkozói élethelyzetek széles körének kezelését, hogy bővüljön az egyes kkv-k saját vállalkozásáról, az üzleti partnerekről, az adatok felhasználhatóságáról, illetve a vállalkozás élethelyzetéhez illeszkedő támogatási lehetőségekről elérhető információforrások köre.
 • A kiemelkedően teljesítő, valamint jelentős növekedési potenciállal bíró vállalkozások számára partnerségen alapuló, célzott, testre szabott vállalkozásfejlesztési szolgáltatások biztosítása, ezzel növelve termelékenységüket és versenyképességüket.
 • Külföldön is versenyképes termékkel rendelkező vállalkozások új exportpiaci lehetőségekhez segítése szolgáltatások biztosítása révén.
 • A beszállító kkv-k válságállóságának erősítése, alkalmazkodóképességük javítása a termékpaletta diverzifikálásán át a vevőkör bővítéséig valamint a több lábon állás képességének megteremtése. További célként említhetjük az eddig nem látott potenciális új beszállítók felkutatását, a meglévő beszállítói kör kiszolgáltatottságának csökkentését, és magasabb hozzáadott értékű termékek/szolgáltatások piacra vitelét.
 • A környezettudatosság javítása, ehhez kapcsolódóan az innovációs potenciállal bíró, zöldgazdasághoz kapcsolódó kkv-k azonosítása, és egyedi fejlesztési igényeiknek megfelelő támogatás biztosítása.
 • Fenntarthatósági mentorálási szolgáltatás nyújtása a hazai kkv-k számára, a DNSH elv érvényesítése.
 • Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése.
 • Átfogó ágazatfejlesztési programok megvalósítása, amely hozzájárul a stratégiai ágazatok ökoszisztémáiban kulcsszerepet játszó infrastruktúrák, kapacitások, intézmények és szolgáltatások fejlesztéséhez.
 • Tanácsadási voucher szolgáltatás nyújtása kkv-k részére.
 • Érjék el a szolgáltatások a hátrányos helyzetű térségek vállalkozásait és a speciális vállalkozói célcsoportokat (induló vállalkozások, társadalmi vállalkozások, női vállalkozások stb.) is, továbbá, fedjék le a vállalkozói élethelyzetek széles spektrumát. Az ügynökségi modell a teljes kkv szektor számára biztosítja a szolgáltatásait, továbbá ösztönzi a vállalkozásfejlesztési, vállalkozáskutatási ökoszisztémát is.
EVOLÚCIÓ – MEGÚJULÓ VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: Magyar kkv-k működési és vezetési gyakorlatának fejlesztése

A projekt azonosító száma: GINOP 1.1.10-20-2020-00001

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023.06.30.

A szerződött támogatás összege: 1,5 mrd Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

Az EVOLÚCIÓ – Megújuló Vállalkozások Programja átfogó megoldást kínál a generációváltó és a válságba sodródott vállalkozások számára. A program az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. és a Budapest Institute of Banking Zrt. konzorciumában valósult meg.

Az IFKA feladatai közé tartozott a Generációváltás, valamint a Második esély programrészek és tanácsadási szolgáltatások kialakítása, valamint a Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat működtetése.

Minden vállalkozás életében kritikus fordulópont a generációváltás. Ezzel együtt egy megújulást ígérő lehetőség is, főleg akkor, ha egy innovatív technológiai változással együtt történik meg. Az IFKA által működtetett Generációváltás program azért jött létre, hogy a vállalkozások életében aktuális átadás folyamata ne megtorpanásba, sokkal inkább a vállalkozás kivirágzásához vezesse a céget.

A programban olyan tanácsadói szolgáltatást hoztunk létre, amelyeken keresztül segíti tudjuk a vállalkozásokat a cégérték meghatározásában, az átadási folyamat tervezésében és abban, hogy a generációváltás előtt álló tulajdonos eladhatóvá, átadhatóvá tegye vállalkozását. Valamint segítséget nyújtunk a cégátadás lebonyolításához szükséges finanszírozási forrás megtalálásában.

Mindemellett a vállalkozások menedzsmentképességeinek fejlesztése érdekében konzorciumi partnerünk elkészítette a Vállalkozzon Okosan! díjmentes e-learning tananyagot.  A Program keretében egy olyan referenciaértékkel bíró, egyedülálló komplex digitális tananyag készült, amely választ ad egy vállalkozásokat érintő számos releváns témára, kiemelt fókusszal a humántőke jelentőségére a digitális transzformáció során.

A projekt honlapja:  evolucio.ifka.hu
 
Modern Mintaüzem Program

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: Modern Mintaüzem Program I. - mikro-, kis- és középvállalkozások üzletviteli folyamatainak megújítása, valamint a digitális és automatizációs fejlesztések élénkítése

A projekt azonosító száma: GINOP-1.1.3-16-2017-00001

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023.06.13.

A szerződött támogatás összege: 3 662 045 072 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása - a projekt keretében elért eredmények: 

A Modern Mintaüzem Program I. (korábban: Ipar 4.0 Mintagyárak) kiemelt projekt kitűzött célja volt, hogy közelebb hozza a konvergencia régióban működő kkv-k számára az ipar 4.0 kínálta lehetőségeket, felvezesse őket a fejlődési útjára. A program célja 2020-tól a mikro-, kis- és középvállalkozások szervezeti megújulásának és technológiaváltásának elősegítése és támogatása volt, amelyeken keresztül a versenyképesség javítása, a vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése olyan összehangolt beavatkozásokkal, amelyekkel elérhető a piachoz való magas fokú alkalmazkodás.

A projekt keretében elért eredmények:

 • IPAR 4.0. demonstrációs helyszínek kerültek kialakításra;
 • ehhez kapcsolódóan kialakításra került a Mintaüzem, valamint a Mintagyár kategória, amelyek a projekt megvalósítási időtartama alatt országos szinten több száz cég számára biztosítottak látogatási és információszerzési lehetőséget;
 • elindult a Modern Gyárak Éjszakája programsorozat;
 • elindult a VALI - Vállalkozói Információs portál, amely naprakész tartalommal látja el a hazai kkv-kat;
 • több száz fejlesztési terv készült hazai kkv-k számára;
 • szintén több száz megvalósított fejlesztés auditálására került sor;
 • az IFKA a projekt szolgáltatásaként szakértői konzultációkat biztosított a fejlesztési tervekhez és bemutatókhoz;
 • előszűrési funkció került kialakításra a GINOP 1.2.9. pályázati rendszerhez kapcsolódóan.

A projekt során elért eredmények jelentős részét az IFKA a jövőben is állandó szolgáltatásként nyújtja a hazai kkv-szektor számára, továbbá a meglévő mintaüzem kategóriák bővítésével tovább szeretnénk növelni a mintaüzem-látogatásokon részt vett vállalkozások számát. Ehhez kapcsolódóan a projektzárást megelőzően előkészítésre került a „Fenntartható mintaüzem” kategória megnyitása, amely szorosan kapcsolódik a DNSH gyakorlatba ültetéséhez. Az IFKA a GINOP Plusz kiemelt projektje keretében folytatni kívánja a jelen projektben indított és nyújtott szolgáltatásait.

A projekt honlapja: modem4.hu
 
Magyar kkv-k üzletviteli folyamatainak megújítása, működési és vezetési gyakorlatának fejlesztése

A kedvezményezett neve: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Magyar kkv-k üzletviteli folyamatainak megújítása, működési és vezetési gyakorlatának fejlesztése

A projekt azonosító száma: 
VEKOP-1.1.1-19-2021-00001

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023.12.30.

A szerződött támogatás összege: 
1 mrd Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 
100 %

A projekt tartalmának bemutatása - a projekt keretében elért eredmények:

 • IPAR 4.0. demonstrációs helyszínek kerültek kialakításra;
 • ehhez kapcsolódóan kialakításra került a Mintaüzem, valamint a Mintagyár kategória, amelyek a projekt megvalósítási időtartama alatt országos szinten több száz cég számára biztosítottak látogatási és információszerzési lehetőséget;
 • elindult a Modern Gyárak Éjszakája programsorozat,
 • elindult a VALI - Vállalkozói Információs portál, amely naprakész tartalommal látja el a hazai kkv-kat,
 • több száz fejlesztési terv készült hazai kkv-k számára,
 • szintén többszáz megvalósított fejlesztés auditálására került sor,
 • az IFKA a projekt szolgáltatásaként szakértői konzultációkat biztosított a fejlesztési tervekhez és bemutatókhoz.
 • A projekt során elért eredmények jelentős részét az IFKA a jövőben is állandó szolgáltatásként nyújtja a hazai kkv-szektor számára, továbbá a meglévő Mintaüzem kategóriák bővítésével tovább szeretnénk növelni a mintaüzem-látogatásokon részt vett vállalkozások számát. Ehhez kapcsolódóan a projektzárást megelőzően előkészítésre került a Fenntartható mintaüzem kategória megnyitása, amely szorosan kapcsolódik a DNSH gyakorlatba ültetéséhez. Az IFKA a GINOP Plusz kiemelt projektje keretében folytatni kívánja a jelen projektben indított és nyújtott szolgáltatásait.
 • A Voucher Program keretében tanácsadási szolgáltatások igénybevételére és támogatására került sor.
 • A program keretében további tanácsadói szolgáltatások segítették a vállalkozásokat a következő kategóriákban: a cégérték meghatározásában; az átadási folyamat tervezésében, és abban, hogy a generációváltás előtt álló tulajdonos fejlessze vállalkozását, növelje annak értékét, valamint, hogy átadhatóvá tegye vállalkozását; a megfelelő finanszírozási forrás megtalálásában.
 • A második esély szolgáltatásunk keretében szakértői tanácsadással járulunk hozzá a nehéz helyzetben lévő vállalkozások problémáinak megoldásához, kezeléséhez.
Országos Vállalkozói Mentorprogram

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén

A projekt azonosító száma: GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023.10.31.

A szerződött támogatás összege: 125 M Ft

Konzorciumi partnerek:

 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
 • SEED Kisvállalkozás-Fejlesztési Alapítvány,
 • IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt tartalmának bemutatása:

A GINOP-1.1.2-VEKOP-17 kódszámú, „KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén” című (Országos Vállalkozói Mentorprogram) célja a kis- és közepes vállalkozások (kkv) versenyképességének, hatékonyságának növelését szolgáló közvetett támogató eszközök, mint például személyes mentorálás, szakmai mentorálás, pénzügyi és vállalkozói szemléletformálás országos bevezetése.

A kimelt projekt megvalósítására a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), a SEED Kisvállalkozás-Fejlesztési Alapítvány (SEED), valamint az az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) részvételével konzorcium jött létre. Az MKIK, illetve a SEED a kiemelt projekt keretében a vállalkozások versenyképességének javítását célzó mentorálással segítette a cégeket. Az IFKA 2022. áprilisban Támogatási Szerződés módosítással lépett be a projektbe az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyett. 

Az IFKA a projekt keretében a Vállalkozói Információs Portállal (VALI.HU) integráltan működő – IT fejlesztés eredményeként létrejövő – Forrástérkép projektelemet valósította meg.

A projekt honlapja: vallalkozztudatosan.mkik.hu
 

Magyar Multi Program

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: Magyar Multi Program I. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása

A projekt azonosító száma: GINOP-1.1.4.-16-2017-00001 

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023.06.15.

A szerződött támogatás összege: 2,65 mrd Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt hazai, konvergencia régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztését segíti egyedülálló, minősített szakértői adatbázis segítségével. A Magyar Multi Program a vállalatok egyedi fejlődéséhez járul hozzá, jelentős pénzügyi erőforrások és testre szabott szakmai támogatás biztosításával. A program célja a hazai vállalatok megerősítése, a mennyiségi növekedés mellett a minőségi, nemzetközi összehasonlításban is versenyképes növekedés ösztönzése által.

A projekt honlapja:  mmp.ifka.hu
 
KEHOP-7.1.1-23 - Energiaintenzív vállalatok támogatása

A kedvezményezett neve: MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: Energiaintenzív kkv-k támogatása

A projekt azonosító száma: KEHOP-7.1.1-23-2023-00001

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2023. 12. 31.

A szerződött támogatás összege: 12 489 138 652 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása

A korábbi, hasonló célú hazai programok tapasztalatai alapján jelen kiemelt program célja az energiaintenzív kkv-k megsegítése, részükre továbbadott támogatás nyújtása. A projekt megvalósítása hozzájárul az energiaintenzív feldolgozóipari vállalkozások, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba tartozó vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi, valamint a munkahelyek megőrzési céljának eléréséhez.

A projekt keretében az IFKA által létrehozott elektronikus felületen keresztül, a támogatott célcsoportokba (energiaintenzív feldolgozóipari, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágba) tartozó vállalkozások energiaválság kapcsán felmerülő többlet energiafogyasztásának támogatására kerül sor.

A korábbi hazai programok lebonyolítási tapasztalatai, valamint a célcsoport piaci helyzete alapján a támogatni tervezett vállalkozások száma: 1535 darab. A kiemelt projekt megvalósítását az IFKA saját teljesítésben, szakértő kollégák bevonásával végzi.
 

PiacTárs

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: "PiacTárs" kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében

A projekt azonosító száma: GINOP-5.1.2-15-2016-00001

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2022.09.30.

A szerződött támogatás összege: 2 309 267 656 Ft

Konzorciumi tagok: 

 • OFA Nonprofit Kft.,
 • IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.,
 • Technológiai és Ipari Minisztérium.

A projekt tartalmának bemutatása

A projekt célja a társadalmi célú vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

A projekt honlapja: piactars.hu
 

Női Erő - Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: Női Erő - Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00016

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.03.31.

A szerződött támogatás összege: 199 800 090 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A „Női Erő – Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén” - EFOP-1.2.9-17.2017-00016 - című projekt 4 szervezet közös munkája révén valósul meg. Konzorciumvezetője a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, három konzorciumi partnere a Változó Világért Alapítvány, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. és a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A projekt keretében Celldömölkön került kialakításra egy Család és Karrier Pont.

A projekt célja a Vas megyében élő nők munkaerőpiaci esélyeinek javítása, amelyet az Európai Unió támogat. Ennek köszönhetően az aktív korú magánszemélyek térítésmentesen vehetnek részt a képzéseken, rendezvényeken, és lehetőség nyílik a munkáltatókkal való közös gondolkodásra is, hogy a munkaerő-piaci keresletet és kínálatot összehangoljuk.

NŐK a Központban
A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: NŐK a Központban

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00020


A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):
2021.03.31.

A szerződött támogatás összege: 199 993 318 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Nők a Központban elnevezésű (EFOP-1.2.9-17-2017-00020) kezdeményezés kiemelt célja, hogy a nőknek segítsen az álláskeresésben, a munka világába való visszailleszkedésben. A projekt vezetője a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, együttműködő partnerei az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. és a komáromi Kemence Hagyományőrző-és Gasztro-kulturális és Közösségfejlesztő Egyesület.

A pályázat megvalósításával a három közreműködő arra vállalkozott, hogy az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve Női Információs és Szolgáltató Központot hoz létre és működtet, képzéseket, felkészítéseket bonyolít le, kommunikációs, szemléletformáló tevékenységeket valósít meg Komárom és Kisbér városában, kiemelten a Komáromi és Kisbéri Járás meghatározott célcsoportjai számára.

A projekt céljai:

A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

A nők atipikus foglalkoztathatóságának javítása.

A munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében.

A magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése.

Atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése, új típusú munkaidő modellek népszerűsítésével és a bevezetés lehetőségének megismertetésével mind a munkavállalók, mind a munkaadók körében.

A nőkkel szembeni társadalmi és gazdasági sztereotípiák lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

A projekt megvalósítását a helyi gazdasági és társadalmi szereplőkkel megkötött együttműködési megállapodások segítik.

 

Nők a munka világában Heves megyében

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: Nők a munka világában Heves megyében

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00046

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.03.31.

A szerződött támogatás összege: 198 360 148 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A programot a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumvezetőként, konzorciumi partnerként, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. közösen valósítják meg.

A CSAKPONT célja, hogy a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő hölgyeknek nyújtson segítséget szociális, HR- és pszichológus szakember segítségével, gyermekfelügyelet biztosítása mellett képzési lehetőségeket, tréningeket kínáljon a munkaerőpiacról kiszorult édesanyáknak, közösségi térként funkcionáljon kisgyermekesek és női vállalkozók részére, elősegítse a nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését, és találkozási pont legyen munkáltatók és álláskeresők között.

Képzéseinkre azonban nem csupán a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő hölgyeket várják, hanem minden olyan érdeklődőt, akiknek a munkakeresésben, vagy karrierváltásban lenne szüksége segítségre.

A család és munka hatékonyabb összeegyeztetésére vágyó munkavállalók számára ajánl nekik szóló tréningeket, foglalkozásokat.

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban

A projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00039

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.01.31.

A szerződött támogatás összege: 499 587 521 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Konzorciumi tagok:

 • Mórahalom Városi Önkormányzata
 • Ruzsa Község Önkormányzata
 • Ásotthalom Község Önkormányzata
 •  Szatymaz Község Önkormányzata
 • Üllés Község Önkormányzata
 • Bordány Község Önkormányzata
 • Domaszék Község Önkormányzata
 • Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány
 • IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt tartalmának bemutatása:

A térségre jellemző, hogy kiugróan nagy a területi különbség a képzett munkaerő rendelkezésre állása, a foglalkoztatottság és munkanélküliség mértéke esetében. A településeken észlelhetők a gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányok, melyek együttesen korlátozzák az ott lakók életesélyeit, továbbá a regionális különbségek kedvezőtlen hatásai szintén érzékelhetők. A településeken az egészségügyi, oktatási, szociális intézményi ellátottság, infrastruktúra, helyi gazdasági aktivitás és közigazgatási hozzáférés akadályozott, rossz helyzetű. A tanyás településszerkezet megnehezíti a humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Ezen problémákból kiindulva szükség van az alapvető humán közszolgáltatások kapacitásának és szolgáltatáspalettájának fejlesztésére, a szakemberek kompetencia-fejlesztésére, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztésére.

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

Esélyteremtés nőknek Nógrádban

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: Esélyteremtés nőknek Nógrádban

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00001

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.12.31.

A szerződött támogatás összege: 199 999 453 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Az EFOP 1.2.9-17 konstrukció célkitűzéseivel összhangban a projekt célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, valamint a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel, különösen az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítésével.
A projekt a munkaképes korú nők foglalkoztatottságának növelését tűzte ki célul, a munkanélküliség és az inaktívak arányának csökkentésével, a foglalkoztathatóság javításával, valamint a munkába állás és munkában maradás megkönnyítésével. A munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát egyaránt erősíti a térségi munkaerőpiac releváns szereplői közötti együttműködés kialakítása és tartalmi elemeinek bővítése, amely a tervezett projekt tevékenységei közé tartozik.

Az együttműködés hozzájárulhat a munkaerő kínálatot alakító képzések tartalmi és minőségi jellemzőinek javításához, a helyi gazdaság erősítéséhez, a térségi foglalkoztatók együttműködéséhez és a foglakoztatási helyzetet javító szabályozási és egyéb intézkedések, változtatási igények kialakításához.

A projekt vezetője a J.L. Seagull Alapítvány (Salgótarján), együttműködő partnerei az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. és a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség.

Nő az esély, nő a tét, nő a munka - Nő-Köz-Pont kialakítása és működtetése Bács-Kiskun megyében

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: Nő az esély, nő a tét, nő a munka - Nő-Köz-Pont kialakítása és működtetése Bács-Kiskun megyében

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00044

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.12.31.

A szerződött támogatás összege: 199 997 788 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

Bács-Kiskun megyében Család és KarrierPONTot hozott létre a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Baján, Kalocsán és Kiskunhalason. A Család és KarrierPONTok sikeres működését segítik szakértelmükkel különböző egyéni és csoportos szolgáltatásokkal a konzorciumi partnerek: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft., Máltai Szeretetszolgálat, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat.

A projekt célja a vidéken élő nők munkaerő-piaci esélyeinek javítása, amelyet az Európai Unió támogat. Ennek köszönhetően az aktív korú magánszemélyek térítésmentesen vehetnek részt a képzéseken, workshopokon, tréningeken, tanácsadásokon, rendezvényeken, és lehetőség nyílik a munkáltatókkal való közös gondolkodásra is, hogy a munkaerő-piaci keresletet és kínálatot összehangoljuk.

NŐNAP 365 Nő-Köz-Pont működtetése Nyugat-Baranyában, Szigetvár központtal

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: NŐNAP 365 Nő-Köz-Pont működtetése Nyugat-Baranyában, Szigetvár központtal

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00102

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.12.31.

A szerződött támogatás összege: 199 999 005 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A „Nőnap 365” projekt célja a Szigetváron kialakított Nő-Köz-Pont működtetése, mely szolgáltatásai, képzései és rendezvényei révén hozzájárul a térségben élők családi, társadalmi és munkaerő-piaci szerepeinek összeegyeztetéséhez. Elősegíti a nők foglalkoztathatóságát, atipikus munkavégzését, a munkáltatók és munkavállalók közötti együttműködést, és a család és munka összeegyeztethetőségét.

A projekt célja a nők atipikus foglalkoztatottságának javítása, illetve az atipikus formák népszerűsítése és elterjesztése. Továbbá a magánélet és a munka összehangolásának segítő támogató szolgáltatása, helyi munkavállalók elérése, bevonása.

MUKI: Munka kisgyermekkel program

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: MUKI: Munka kisgyermekkel program

A projekt azonosító száma: TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0010

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.03.05.

A szerződött támogatás összege: 187 286 019 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Konzorciumi tagok: 

 • A projekt konzorciumvezetője az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Konzorciumi partnerek: Victum Képzési Központ, illetve az Artima Kft.

A projekt tartalmának bemutatása

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Munka kisgyermekkel program (MUKI) nevet viselő projektje az Új Széchenyi Terv által támogatva 2012 májusa és 2014 augusztusa között azzal kísérletezett, hogy hogyan lehet a kisgyermekeseket alkalmazó vállalatok munkaszervezését egyszerre befogadóbbá és hatékonyabbá tenni, és mely eszközökkel érdemes támogatni a kisgyermekes szülőket a munkába való sikeres visszatérésben. A projekt során hazai viszonylatban egyedülállóan sok partnerrel dolgoztunk: 307 szülővel és 320 munkáltatóval; a cégek nagy része a KKV szektorból került ki. 
 

FEL-VÁLLAL – FELelős VÁLLALkozások a rugalmas foglalkoztatásért

A kedvezményezett neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt címe: FEL-VÁLLAL – FELelős VÁLLALkozások a rugalmas foglalkoztatásért

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.1-14-2014-00010

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2017.06.30.

A szerződött támogatás összege: 154 188 454 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Konzorciumi tagok: 

 • A projekt konzorciumvezetője az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Konzorciumi partnerek: MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt., Kontakt Alapítvány.

A projekt tartalmának bemutatása

A FEL-VÁLLAL projektben azt vállalatuk, hogy 3500 munkavállalót foglalkoztató KKV-kört világítunk át, és teszünk számukra előre mutató javaslatot arra, hogy hogyan szervezhetnék munkájukat rugalmasabban és hatékonyabban, milyen fejlesztési, képzési és egyéb elemekkel (IKT fejlesztések) gazdagíthatják szervezeti működésük palettáját ennek érdekében.
A projektben különös hangsúlyt kapott a rugalmas foglalkoztatás mélyebb megértésének, háttértényezőinek strukturált ábrázolása azért, hogy a vállalatnál megvalósuló, előre mutató változások hosszú távon verhessenek gyökeret az adott szervezetben. Ezért azoknak a KKV-knak, amelyek minket választottak - az egységes, közös módszertani átvilágítási elemeken túl - lehetősége volt egyben és komplex szerkezetben látni az őket személyesen érintő gazdasági és szervezeti tényezőket is, ezzel a HR-területet mintegy beágyazottan és stratégiai fókuszában szemlélve.

A projekt honlapja: rugalmasmunka.hu
 
This website uses cookies to function. By continuing to browse this site, you agree to the use of cookies stored on your computer.