Járműipari beszállító-fejlesztési Program

A 2023. évi Járműipari Beszállító-fejlesztési Program célja, hogy a járműiparban és az akkumulátoriparban erősödjenek, és stabil pozíciójukat megtartsák a hazai vállalkozások, továbbá növekedjen a magyar beszállítók által képviselt arány.

A program célkitűzése az, hogy a Magyarországon működő nagyvállalatok, mint megrendelők egy közös fejlesztési tervet alakítsanak ki már meglévő vagy potenciális beszállítójukkal, amely alapján a beszállító magasabb hozzáadott értékű termékkel vagy új termékkel tud részt venni a gyártásban.

Magyarországon a járműipar a hazai bruttó hozzáadott érték 3,3%-át adja, és csaknem 180 000 főt foglalkoztat. A járműipar és az akkumulátoripar együttes termelési értéke 2030-ra meghaladja a hazai ipar termelési értékének 30%-át.

A hazai autóipari vállalatoknak számos kihívással kell szembenézniük ebben az évtizedben, az elektromobilitás térnyerése jelentős technológiai átalakulást vár el a vállalatoktól. A járműipar technológiai átalakulásának – a hagyományos hajtású járművek helyett az újfajta hajtású járművek gyártására történő átállás – fenntartható megvalósításához szükséges egy magas hozzáadott értéket előállító, erősebb hazai beszállítói kör megteremtése.

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. február 19. napjától 2024. március 14. napján 23 óra 59 percig van lehetőség az alábbi módon: a kitöltött kérelem elektronikus úton való beküldése a jarmuiparibfp@mgfu.hu elérhetőségre. 

A Járműipari Beszállító-fejlesztési Program keretében nyújtott támogatások igénylésének 2023. évi feltételeiről szóló tájékoztató itt érhető el.
This website uses cookies to function. By continuing to browse this site, you agree to the use of cookies stored on your computer.