SOCIAL SEEDS

Részletes leírás

Társadalmi vállalkozásokban rejlő lehetőségek kiaknázása egységes teljesítményértékelési és fejlesztési rendszer segítségével.


Társadalmi vállalkozásokban rejlő lehetőségek kiaknázása egységes teljesítményértékelési és fejlesztési rendszer segítségével.

Az elmúlt években egyre növekvő érdeklődés figyelhető meg Európa szerte a társadalmi vállalkozások tekintetében, főként a felmerülő társadalmi kihívások megoldásában játszott szerepük felismerésének köszönhetően. A SOCIAL SEEDS partnerség regionális és nemzeti döntéshozókkal együttműködésben az Európai Strukturális és Beruházási Alapból támogatott Operatív Programok szakpolitikai eszközeinek fejlesztésére tesz kísérletet.

Miért jelentősek a társadalmi vállalkozások?

Habár a legtöbb társadalmi vállalkozás nem rendelkezik megfelelő erőforrásokkal (ilyenek a pénzügyi támogatáshoz, piacokhoz, szakképzett munkaerőhöz történő hozzáférés, a támogató szakpolitikák kialakításában való közreműködés vagy éppen a vállalkozói képességfejlesztéshez lehetőségei), nyolc európai országban (Bulgária, Görögország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Szlovénia, Svédország és az Egyesült Királyság) már megtalálhatók azok a szakpolitikai eszközök, amelyek feladata, hogy ösztönözze a társadalmi vállalatok fejlődését jogi, adminisztratív és pénzügyi eszközök segítéségével. Jelenleg az egyes országok eltérő gazdasági szerkezete, életszínvonalbeli különbségei, kulturális hagyományai és jogi-szabályozási keretfeltételei állnak a társadalmi vállalkozások mérési és összehasonlítási nehézségeinek hátterében.

A mi megoldásunk Európa kihívására – SOCIAL SEEDS a jobb és hatékonyabb regionális és nemzeti szakpolitikákért

SOCIAL SEEDS projektünk hiánypótlónak tekinthető a jelenlegi európai gazdaságfejlesztés eszköztárát tekintve, hiszen az európai társadalmi vállalkozások fenntarthatóságának és gazdasági eredményességének értékelésére nincs egységes politikai diagnosztikai eszközrendszer érvényben. Hat európai partnerrégióval szoros együttműködésben célunk az eltérő gazdasági, társadalmi, kulturális háttérből származó társadalmi vállalkozások európai szintű összehasonlítása - ökoszisztémájuk egészét bekapcsolva az értékláncba. Ennélfogva kifejlődik egy regionális és egy helyi állami irányítás alatt álló mérési és címkézési rendszer társadalmi vállalkozások részére, azzal a céllal, hogy megfelelő körülményeket teremthessen az iparág fellendüléséhez, a döntéshozók konkrét cselekvéseinek segítésével. A kialakított új terv teljes mértékben átadható lesz, iparágtól, vállalat mérettől érettségtől függetlenül és igazodni fog mindhárom szakpolitikai szférához, melyek a mikro, mezo és makro szintek.

  • Szervezetünk, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. két, a GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban található szakpolitika fejlesztésére vállalt kötelezettséget:
  • NEC 10.2 A társadalmi célú vállalkozások foglalkoztatási kapacitásai erősödnek
  • NEC 17.1 A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, köztük a társadalmi célú vállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása révén.

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzetközi kapcsolatok
FFWD - Európa, csak előre!
Az INTERREG Európa Program társfinanszírozásával megvalósuló FFWD projekt célja a kis- és középvállalkozások (röviden KKV-k) versenyképességének támogatása.
Projekt vége:2020. december 31.
Résztvehetnek:KKV szektor
Típus:Nemzetközi
Nemzetközi kapcsolatok
CIREVALC
A CIREVALC projekt célja a körforgásos gazdaság modelljeinek bevezetése és elterjesztése a regionális értékláncokban, melyek főként az élelmiszer-, vendéglátó- és csomagolóipari ágazatokra koncentrálódnak. Projektünk a tudatosság, az elkötelezettség és ...
Balogh-Tanka Eszter
Névtelen
Tel: +36706762215
Email: balogh-tanka.eszter@mgfu.hu
Projekt vége:2026. február 28.
Résztvehetnek:Small and medium-sized enterprises
Típus:Nemzetközi
Nemzetközi kapcsolatok
WE.Circular
A WE.CIRCULAR projekt célja, olyan női vállalkozók szakmai támogatása és jó gyakorlatainak bemutatása, akik a körforgásos gazdasági modell szemléletmódját alkalmazzák a napi szervezeti működésükbe. A projekt segít népszerűsíteni, elsajátítani és szakpolitikai ...
Janek Bence
projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: janek.bence@mgfu.hu
Projekt vége:2026. június 30.
Résztvehetnek:Small and medium-sized enterprises
Típus:Nemzetközi
Nemzetközi kapcsolatok
TEX-DAN
A textilipar a három legszennyezőbb iparág egyike. Javarészt kis és középvállalkozások alkotta vállalati paletta a változáshoz, a körforgásos gazdaságra való átálláshoz nem rendelkezik megfelelő tudással és szakértelemmel. A 2023 márciusában elfogadott ...
Balogh-Tanka Eszter
Névtelen
Tel: +36706762215
Email: balogh-tanka.eszter@mgfu.hu
Projekt vége:2026. június 30.
Résztvehetnek:Small and medium-sized enterprises
Típus:Nemzetközi
Nemzetközi kapcsolatok
Circular Innovation Hub
A CI-HUB célja, hogy javítsa a kevésbé innovatív régiók, az alacsony innovációs teljesítményű és gyenge innovációs infrastruktúrával rendelkező, nagyrészt nem városi ipari régiók innovációs potenciálját. A projekt célja a körforgásos átmenet támogatása ...
Kondricz Albert
Névtelen
Tel: +36705299366
Email: kondricz.albert@mgfu.hu
Projekt vége:2026. június 30.
Résztvehetnek:Small and medium-sized enterprises
Típus:Nemzetközi
Nemzetközi kapcsolatok
PROCAREFUL
A PROCAREFUL projekt az Interreg CENTRAL EUROPE program, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A program vezető partnere az olaszországi I.S.R.A.A., mely 8 tagország partnereivel, valamint 3 társult partnerrel ...
Janek Bence
projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: janek.bence@mgfu.hu
Projekt vége:2026. február 28.
Résztvehetnek:Small and medium-sized enterprises
Típus:Nemzetközi
Nemzetközi kapcsolatok
RaiSE
Társadalmi vállalkozások versenyképességének növelése vállalkozásfejlesztési politikákkal
Mészáros Anna
projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: meszaros.anna@ifka.hu
Projekt vége:2022. augusztus 31.
Résztvehetnek:Foglalkoztatást ösztönző beruházásokat megvalósító vállalkozások, társadalmi célú vállalkozások
Típus:Nemzetközi
Nemzetközi kapcsolatok
SOCIAL SEEDS
Társadalmi vállalkozásokban rejlő lehetőségek kiaknázása egységes teljesítményértékelési és fejlesztési rendszer segítségével.
Mészáros Anna
projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: meszaros.anna@ifka.hu
Projekt vége:2022. szeptember 30.
Résztvehetnek:Társadalmi vállalkozások
Típus:Nemzetközi
Nemzetközi kapcsolatok
REBORN Vállalkozói kudarcokkal a versenyképességért
Az INTERREG EURÓPA Program társfinanszírozásával megvalósuló 2 éves projekt.
Projekt vége:2020. december 31.
Résztvehetnek:KKV szektor
Típus:Nemzetközi
Nemzetközi kapcsolatok
Social(i)Makers
Társadalmi innovátorok transznacionális hálózatának létrehozása a közép-európai régió inkluzív fejlesztéséért A „társadalmi innovációs” kezdeményezések termékek, szolgáltatások, illetve modellek létrehozásával segítséget nyújthatnak a civil szervezetek ...
Mészáros Anna
projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: meszaros.anna@ifka.hu
Projekt vége:2020. július 31.
Résztvehetnek:Társadalmi vállalkozások
Típus:Nemzetközi
| 1 / 3 |
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.